Ropertto

Syntynyt 2015, ori.
Rautias, tähti, vtj sisäkorkea puolisukka ja valkokavio.
I. Camri, e. Rosmariin, ei Viesker
Kasvattajat: Iina ja Laura Räsänen, Joensuu
Omistaja: Talli Farmarista Kunkkareihin, Seinäjoki

Ropertto oli Farmari 2017 -messujen ja Seinäjoen Ravikeskuksen kimppavarsa. Farmarista Kunkkareihin kimppa perustettiin vuonna 2017 ja se päättyi joulukuussa 2020.

Ropertto juoksi vuonna 2018 opetus- ja koelähdön. Vuonna 2019 se kilpaili kolmesti. Ensimmäisessä kilpailussaan se sijoittui toiseksi ja toisen kilpailunsa se voitti. Kolmas kilpailusuoritus päätty hylkäykseen liioista laukoista. Kilpailut kartuttivat Ropertton tiliä 1300 eurolla. Ropertto oli palaamassa kilpailutauolta tositoimiin kun se loukkasi jalkansa toukokuussa 2020. Vasemman takajalan nuljuluumurtuma leikattiin ja toipuminen kesti vuoden loppuun saakka.

Ropertto myytiin huutokaupalla 28.12.2020 10 200 euron summalla ja se lähti valmennukseen Antti Ojanperän talliin Pihtiputaalle. Ropertton tilillä olevat käyttämättömät rahat, voittorahat sekä myyntihinta jaetaan osuuksien kesken.

Ropertton viimeisessä uutikirjeessä pyydettiin osuuden omistajia ilmoittamaan tilitietonsa tai halukkutensa lahjoittaa osuutensa hyväntekeväisyyteen. Hyväntekeväisyyskohteeksi valittiin Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen alaisuudessa toimiva virallinen perhekerho Eppulit, joka tarjoaa tukea ja toimintaa syöpälasten perheille. Eppulit toimii Vaasan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella eli käytännössä koko vanhan Vaasan läänin alueella.


Roperttoa voit seurata Facebookissa ja Twitterissä. #ropertto

YHTEISOMISTUSSÄÄNNÖT

Yhtymän nimi ja kotipaikka: Talli Farmarista kunkkareihin, Seinäjoki.

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhdessä omistamansa hevosen, Ropertto omistuksesta ja käytöstä seuraavaa.

Yleistä

Tämän hevoskimpan tavoitteena on mahdollistaa ravihevosen omistamisesta kiinnostuneille henkilöille helppo sekä edullinen tapa tutustua raviurheiluun. Ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa elämyksiä hevosta seuraamalla ja vain siinä tapauksessa, että hevonen kilpailee menestyksekkäästi kimppa voi mahdollisesti tulouttaa voittoa. Organisaatiotahon valitsema ja valtuuttama almentaja/asiantuntijaryhmä etsi laaditun budjetin rajoissa vuonna 2015 syntynyttä suomenhevosta. Hevoseksi valittiin ori Ropertto, rek:n:ro 246001S00151741. Hevosen omistajaksi merkitään Suomen Hippos ry:n rekisteriin kimpalle valittu nimi: Talli Farmarista kunkkareihin, Seinäjoki

Sopijapuolet

Tämän sopimuksen sopijapuolia (osakkaita) ovat kaikki ne, jotka ovat suorittaneet osuudestaan 100 euron maksun jäljempänä mainitulle hevoskimpan pankkitilille, kuitenkin enintään 800 ensimmäistä osuutta maksaneet maksujärjestyksessä. Kukin osakas sitoutuu näihin sääntöihin sekä kimpan jäseneksi. Maksamalla osuusmaksun hyväksyt sopimuksen ehdot. Antamiasi yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa Seinäjoen raviradan yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Pankkitili

Hevoskimpalle on perustettu tili: FI30 4726 0010 1148 87, Kurikan Osuuspankki (POP), jolle osuusmaksut sekä mahdolliset tulot tallennetaan, ja josta maksetaan hevosen kulut. Tilillä olevat varat ovat kimpan osakkaiden yhteisiä osuuksien suhteessa. Tilin käyttöoikeus on edustajiston puheenjohtaja Rami Linnalla. 

Osuuksien määrä ja kimpan voimassaoloaika

Osuuksien yhteismäärä on 800 kpl. Kukin osakas voi omistaa enintään 50 osuutta. Osakkuuden voi ostaa yksi tai useampi henkilö. Jos yhtä osakkuutta kohden on useampi osakas, nimetään heistä yksi osakkuudenhaltijaksi. Yhteisomistus on voimassa 31.12.2020 saakka.

Valmentaja

Ropertton valmentajana toimii Tommi Ala-Nikkola. Hän on sitoutunut kimppatallin sääntöihin ja tekee määräajan puitteissa parhaansa hevosen kilpauran edistämisen eteen. Hoito- ja valmennusmaksu sovitaan valmentajan kanssa erikseen tehtävällä valmennussopimuksella. Valmentaja saa myös yhteensä 15% palkkion hevosen voittamista rahapalkinnoista, mikä jaetaan valmentajan ja ohjastajan kesken siten kuin he keskenään kulloinkin sopivat. Valmentaja ei voi korottaa näitä maksuja alan yleisen palkka- ja hintatason nousua vastaavasti. Valmentaja päättää kimppavarsan hoidosta, valmennuksesta ja kilpailuttamisesta kuullen tarvittaessa edustajistoa.

Päätöksenteko ja kimpanvetäjä

Rata on valinnut kimpalle viiden hengen edustajiston, jotka toimivat palkkioitta. Edustajiston muodostavat: Mia Jussila, Tiina Keski-Salmi, Timo Krankkala, Rami Linna ja Arja Talvilahti. Edustajisto käyttää kimppahevosta koskevissa asioissa päätösvaltaa, kuitenkin tämän sopimuksen mukaisin rajoituksin. Kaikilla edustajiston jäsenillä on nimenkirjoitusoikeus. Erimielisyyden ilmaantuessa päätökseksi tulee kanta, jota yli puolet edustajiston jäsenistä kannattaa. 

Kimpan tiedottajana toimii edustajiston jäsen, Timo Krankkala, ja hän edustaa yhteisomistajia ulospäin kimppaan ja kimppahevoseen liittyvissä käytännön asioissa. Kimpanvetäjälle maksetaan korvausta hänen tekemästään työstä 100,00 euroa/kuukaudessa.

Ropertto maksetaan ennakkomaksullisiin ikäluokkakilpailuihin, pakollisina kilpailuina ovat Kriterium, Derby ja Suur-Hollola. Hevosen mahdollisesti voittamat kunnia- ja esinepalkinnot arvotaan vuosittain osakkaiden kesken. Hevosen mahdolliset voittoloimet arvotaan kimpan päätyttyä osakkaiden kesken.

Edustajisto ei voi myydä kimppahevosta kimpan voimassaoloaikana eikä sinä aikana lopettaa sitä muuten kuin kilpailemisen estävän loukkaantumisen takia eläinsuojelullisista syistä.

Osakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Osakkaat valtuuttavat tällä sopimuksella edustajiston edellä selostettuun tehtäväänsä tämän sopimuksen voimassaoloajaksi. Osakkailla ei siten ole itsenäistä päätösvaltaa kimppahevosen suhteen. Osakas ei voi luovuttaa omaa osuuttaan kolmannelle osapuolelle (poikkeuksena kuolemantapaus, jolloin osakkuus siirtyy perikunnalle). Osakas ei voi vaatia kimppahevosta myytäväksi yhteisomistussuhteen lopettamiseksi tai uskotun miehen määräämistä hallinnoimaan kimppahevosta. 

Osakkaalla on oikeus jako-osuuteen edellä mainitun omistuskauden päättyessä.
Osakas on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla kimpanvetäjän suuntaan. Osakas on velvollinen korvaamaan yhtymälle vahingon, jonka hän tahallisesti tai tuottamuksellisesti yhtymälle aiheuttaa. Osakkaat ymmärtävät, että sairaudet, vammat, vaivat ja mahdollinen juoksijanlahjojen puute voivat lykätä suunniteltua kilpailuaikataulua ja että keskimäärin alle puolet 4-vuotiasta sh-ravureista pääsee starttiin.

Talousasiat

Osakkaalle ei synny hevosesta mitään kuluja tai velvoitteita edellä mainitun osuusmaksun (100 euroa) lisäksi. Jos kulut ylittävät tulot, organisaatiotaho vastaa tappiosta. Edustajisto seuraa budjetin toteumaa. Osakkailta kerättävät tulot käytetään kimppahevosen ostamiseen, valmentamiseen, terveydenhoitoon, kilpailuttamiseen, kilpailumaksuihin, kuljetuksiin, vakuutuksiin, muihin vastaaviin välttämättömiin menoihin sekä kimppatallin kohtuullisiin hallinto- ja markkinointikuluihin. Tulojen arvioidaan riittävän sanottuihin kuluihin kimpan koko voimassaoloaikana. Organisaatiotaho hoitaa kimpan rahaliikenteen. 

Kimpan päätyttyä, 31.12.2020 jälkeen, hevonen myydään joulukuussa 2020 huutokaupalla, joka tapahtuu Seinäjoella ravitapahtuman yhteydessä eniten tarjoavalle. Kaikki hevosen tilillä olevat rahat (ml. myyntihinta) jaetaan 31.12.2020 jälkeen osakkaiden kesken, osuuksien suhteessa.

Jos hevonen kuolee, käyttämättä jäänyt osa kuluihin varatuista rahoista, mahdollisesti kertynyt kilpailuvoittosumma sekä vakuutuskorvaus jaetaan osakkaiden kesken.
Jos hevonen loukkaantuu tai sairastuu niin vakavasti tai siltä löytyy sellainen terveydellinen syy, että se ei pysty enää kilpailemaan ennen 31.12. 2020 päättymistä (eläinlääkärin arvio), kimppa puretaan.

Hevonen myydään joulukuussa 2020 Seinäjoella ravitapahtuman yhteydessä eniten tarjoavalle. Myyntihinta, käyttämättä jäänyt osa kuluihin varatuista rahoista sekä mahdollinen kilpailuvoittosumma jaetaan osakkaiden kesken.
Hevonen voidaan myös joutua lopettamaan eläinsuojelullisista syistä, jos se on loukkaantunut.

Jos em. hevoskimppa joutuu luopumaan hevosesta ennen 1.5.2018, on jäljelle jääneillä rahoilla mahdollisuus hankkia uusi hevonen korvaamaan menetetty.
Tällöin edustajisto tekee harkintansa mukaan päätöksen uuden hevosen hankinnasta.

Vakuutus

Jos ostettava hevonen on myyjän toimesta vakuutettu, jatketaan samaa vakuutusta. Hevosella tulee olla henkivakuutus ostohinnasta, sekä kattava eläinlääkärikuluvakuutus. Kimpanvetäjä huolehtii, että hevosella on vakuutus ennen kuin sitä kuljetetaan ostopaikalta eteenpäin.

Tiedottaminen ja toiminta

Kimpanvetäjä tiedottaa hevosen kuulumisista ja muista kimpan asioista sähköpostitse, Seinäjoen raviradan verkko–sivulla sekä tallin omalla Facebook-sivulla. Tiedottaminen tapahtuu vähintään kerran kahdessa viikossa. Kimppatallin osakkaille tiedotetaan hevosen asioista kootusti, yksittäisiä vierailuja hevosen kotitallille tai soittoja valmentajille ei sallita valmentajan työrauhan takaamiseksi.
Tapaamiset järjestetään edustajiston päättämin tavoin keskitetysti asianmukaisissa tiloissa ja ajankohtina kimpanvetäjän kautta.

Kimppa kokoontuu vuosikokoukseen kerran vuodessa.
Edustajisto ja valmentaja ovat paikalla ja kokouksessa käydään läpi kimpan talousasiat sekä menneet ja tulevat ajankohtaiset asiat.

Voimassaolo

Tämä sopimus on sitovana voimassa niin kauan kuin kimppahevonen on myymättä tai mahdolliset ylijääneet varat tilittämättä osakkaille.
Mahdolliset tätä sopimusta, yhteisomistusta ja kimppavarsaa koskevat erimielisyydet ratkaisee Seinäjoen käräjäoikeus.
Tätä sopimusta on laadittu viisi kappaletta: yksi kappale kullekin edustajiston jäsenelle, yksi kappale kimppahevosen valmentajalle ja yksi kappale säilytettäväksi organisaatiotahon puolesta osakkaiden lukuun. Osakas saa pyynnöstä jäljennöksen sopimuksesta.

Seinäjoella 30.03. 2017
Talli Farmarista Kunkkareihin, Seinäjoki
Edustajisto


Ropertton yhteistyökumppanit

Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry | Ravitie 9 | 60120 Seinäjoki | 06 428 9200 | seinajoen.ravit@seinajoenravit.net